Sídlo firmy,
provozovna:


Semtín 100
535 33 Pardubice

Areál Napa Trucks
- detailní mapa
Kontakty:

tel.,fax.: 466 304 349 mob.:     602 406 077 mob.:     602 455 405 radekn@ariston-sro.cz
Počet přístupů:


TOPlist

Optické rozvodyZajištujeme kompletní realizaci optických rozvodů. Disponujeme moderními meřícími přístroji pro optické rozvody.

V oblasti optických rozvodů Vám můžeme nabídnout sváření multi i singlmodových kabelů, měření výkonovou metodou i reflektometrem.


Jsme certifikovaným partnerem firmy Brand-Rex, což nám umožnuje poskytovat 25-letou záruku na instalace systému MilleniuM.

V programu MillenniuM najdeme zafukovací i konvenčně pokládanou optiku a celou škálu dalších komponent. To vše je pokryto 25-letou zárukou.


Optické rozvody MillenniuM - MFOS:systém optických prvků MillenniuM je tvořen řadou prvotřídních optických kabelů a souvisejících komponent páteřních vedení moderních LAN a optického připojení koncových zařízení, tzv. fibre-to-the-desk. MFOS obsahuje optické konektory, propojovací kabely, patch panely a pigtaily a širokou škálu optických kabelů, podporující gigabitové sítě. Spojovací prvky jsou vyráběny podle běžných standardů ST, SC, FC nebo miniaturní VF45, MT-RJ, LC, samozřejmě v jedno i mulitividovém režimu.

MFOS (MillenniuM Fibre Optic System) je úspěšnou produktovou řadou pro stavbu lokáních počítačových sítí, tvořící ucelený systém. Od svého uvedení na trh doznal MFOS značného rozšíření a byl úspěšně nasazen ve velice různorodých prostředích, od běžných kancelářských prostor, přes podzemní kabelové trasy, kanalizační trasy, petrochemické podniky, po námořní plavidla. Díky bohaté nabídce produktů lze MFOS přizpůsobit pro libovolné segmenty trhu datových komunikací.

MFOS je dobře zavedeným a odzkoušeným řešením optické kabeláže, sestávajícím z různě konstruovaných kabelů s optickými vlákny s těsnou ochranou nebo v tzv. volných trubicích (loose tube), doplněné o bohatou nabídku propojovacích panelů, optických spojek, propojovacích kabelů, konektorů a ostatního příslušenství. Konstrukce jednotlivých prvků je navržena tak, aby z nich bylo možné realizovat kompletní optickou trasu v prakticky libovolném prostředí. MFOS byl nyní doplněn i o miniaturní konektory typu MT-RJ a LC, vhodné pro použití v rychlých páteřních trasách stejně jako v přívodech ke koncovému zařízení, tzv. fibre-to-the-desk.

Optická vlákna podporují celou škálu komunikačních protokolů (RS232C, Ethernet, Token Ring a FDDI) a dále video a hlasové služby. Z tohoto důvodu lze optiku považovat za komplexně použitelné médium strukturované kabeláže.


Optické rozvody MillenniuM - Blolite:Je založen na technice zafouknutí optického vlákna pomocí stlačeného vzduchu do předem instalované plastové trubičky teprve ve chvíli, kdy je vedení potřeba. Instalují se tak páteřní trasy, ale i přípojky k jednotlivým PC. K hlavním přednostem patří úspory z časového rozložení nákladů, snadná instalace, možnost upgradu, překonfigurování sítě a případné opravy.

Blolite je výjimečně pružný, cenově dostupný optický komunikační systém navržený s ohledem na maximální využití technologie zafukování optických kabelů v lokálních sítích. Je vhodný pro nasazení jak v páteřních segmentech, tak pro optické připojení koncových stanic (tzv. řešení fibre-to-the-desk).


Flexibility je z hlediska funkčního i nákladového dosaženo rozdělením kabelážního systému do dvou oddělených částí:
  • infrastruktury pasivních tras (uložení prázdných kabelových trubiček)
  • výkonných optických vláken
Infrastrukturu pasivních tras tvoří speciální plastové trubičky spolu s řadou odpovídajících směrovacích a zakončovacích prvků. Optické kabely se do předem připravených trubic instalují cestou zafukování stlačeným vzduchem pomocí speciálního zařízení.


Blolite přináší řadu výhod proti konvenční optické kabeláži, především
v rozsáhlých sítích:
  • Rozložené náklady
  • Instalace prvků Blolite a optických kabelů potřebných v počáteční fázi instalace sítě (podle průzkumů asi 25% z celkového počtu) může snížit náklady prvního roku až o 65% ve srovnání s konvenčním postupem.
  • Jednoduchý upgrade bez narušení provozu
Optická vlákna se zafukují do připravených tras bez jakéhokoliv vlivu na stávající síťové prostředí, což je při použití konvenčních kabelů prakticky vyloučeno.


Výměna nebo přidání nových vláken:
  • Páteřní trasy přesahující délku 200m budou při přechodu na gigabitový Ethernet vyžadovat použití jednovidových vláken. Nejjednodušším řešením takové situace je prostě zafouknout jednovidová vlákna do připravených trubiček ve chvíli, kdy si to změna provozu sítě vyžádá. Totéž platí o vytvoření záložní kapacity kabeláže. Investice do struktury instalačních trubiček nikdy nepřijde nazmar.

Optické rozvody MillenniuM - BloTwist:Je představitelem zcela nové konstrukce kabelů. Jedná se o kombinaci kvalitního kabelu s měděnými kroucenými páry a trubicí optické technologie Blolite. BloTwist byl vyvinut v laboratořích firmy Brand-Rex jako flexibilní řešení, které s sebou nese výrazné cenové úspory při budoucím upgradu síťového řešení.

BloTwist je ideálním médiem pro připojení koncové stanice, poskytující metalické připojení pro dnešní potřeby a možnost nenákladného upgradu pro potřeby zítřka. Použití kabelů BloTwist hned na začátku realizace sítě a jejich pozdější doplnění o vláknovou optiku vyjde o 15% až 30% levněji než instalace samostatných měděných kabelů a dodatečná instalace konvenční optiky.

BloTwist je smíšeným řešením, skládajícím se jednoho nebo několika stíněných či nestíněných kabelů a jedné či několika prázdných trubiček Blolite. Celkové množství je omezeno pouze dostupným prostorem instalace.

BloTwist dosahuje své cenové výhodnosti a flexibility tím, že dělí síť do tří samostatných součástí:
  • měděné kabely Cat6 nebo 5e, UTP, STP nebo FTP
  • pasivní infrastruktura trubiček Bloduct
  • výkonná vláknová optika
Měděný kabel je instalován současně s trubicí Bloduct, zatímco optický kabel se 2 až 8 vlákny se do existující trasy zafoukne teprve v případě potřeby. Stejná technika se použije v případě, že použitá optika již nevyhovuje z hlediska výkonu a je nutné ji nahradit výkonnějšími, kvalitnějšími optickými vlákny